Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Uređaj za visokoprotočnu lančanu reakciju polimerazom-konfiguracija 1- WELL PCR SYSTEM (Šestar ID: 1940) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
Uređaj za vizualizaciju gelova Uređaj za vizualizaciju gelova (Šestar ID: 1592) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Uređaji (5) za standardnu lančanu reakciju polimerazom-Mastercycler nexus GSX1 (Šestar ID: 1941) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
Uređaji za određivanje Zeta-potencijala ( Zetasizer 2000) (Šestar ID: 397) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Šestar Administrator
USB2000-FL-450 USB2000-FL-450 (Šestar ID: 1246) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku Igor Lukacevic
USB2000-UV-VIS USB2000-UV-VIS (Šestar ID: 1244) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Igor Lukacevic
USM Go USM Go (Šestar ID: 2021) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Lovre Krstulović-Opara
UV - Vis Spektrofotometar UV - Vis Spektrofotometar (Šestar ID: 1565) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
UV Ozone Cleaner UV Ozone Cleaner (Šestar ID: 790) Institut Ruđer Bošković Krunoslav Juraić
UV transiluminator UV transiluminator (Šestar ID: 1537) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
UV Transiluminator UV Transiluminator (Šestar ID: 2076) Institut Ruđer Bošković Ines Sviličić Petrić
UV Transiluminator (Šestar ID: 2268) Institut Ruđer Bošković Tomislav Kralj
UV transiluminator UV transiluminator (Šestar ID: 2783) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Ida Svetličić
UV transiluminator Fisherbrand UV transiluminator Fisherbrand (Šestar ID: 3041) Sveučilište u Dubrovniku Rade Garić
UV uređaj za križno povezivanje CL—E508 UV uređaj za križno povezivanje CL—E508 (Šestar ID: 1205) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
UV-1800 UV-Spektrofotometar UV-1800 UV-Spektrofotometar (Šestar ID: 2577) Institut Ruđer Bošković Ena Pritišanac
UV-VID spektrofotometar (Šestar ID: 730) Institut Ruđer Bošković Jasminka Kontrec
UV-VIS NIR SPEKTROFOTOMETAR 3600Plus UV-VIS NIR SPEKTROFOTOMETAR 3600Plus (Šestar ID: 3338) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju Sanja Karačić
UV-VIS Spektofotometar (Šestar ID: 2307) Institut za poljoprivredu i turizam Barbara Sladonja
UV-VIS spektrofotometar UV-VIS spektrofotometar (Šestar ID: 1261) Hrvatski geološki institut Tomislav Kurečić