Uvjeti korištenja


Uvod


Baza podataka instrumenata za znanstvena istraživanja – Šestar je dio znanstvene e-infrastrukture za hrvatsku akademsku i istraživačku zajednicu za evidenciju i opis opreme za znanstvena istraživanja smještene na hrvatskim javnim ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Cilj Šestara je povećati transparentnost i vidljivost postojeće opreme, potaknuti suradnju među znanstveno-istraživačkim ustanovama i samim istraživačima, kao i između znanosti i gospodarstva, ali i omogućiti kvalitetnije i racionalnije financiranje održavanja postojeće te planiranje nabavke nove opreme.

Unos i uređivanje zapisa o opremi


Nove zapise o opremi u Šestar mogu pohranjivati svi članovi hrvatske akademske i istraživačke zajednice koji posjeduju AAI@EduHr korisnički identitet kojim se prijavljuju na mrežnim stranicama Šestara. Nakon prijave omogućen je detaljan opis instrumenta putem strukturiranog obrasca, kao i unos podataka o osobi zaduženoj za instrument zajedno s kontakt podacima. U slučaju da u Šestaru već postoji zapis o instrumentu smještenom na nekoj ustanovi, zadužena osoba se mora prijaviti u Šestar svojim AAI@EduHr korisničkim podacima, otvoriti zapis o toj opremi te zatražiti od administratora ovlaštenje za uređivanje podataka tog zapisa.
U Šestar je potrebno unositi podatke o znanstvenoj opremi smještenoj na ustanovi vrijednosti jednake ili veće od 400.000,00 kn (procijenjena zamjenska vrijednost). Ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH mogu prema vlastitoj želji u Šestar unijeti podatke i o znanstvenoj opremi procijenjene zamjenske vrijednosti manje od 400.000,00 kn, a koja je jedinstvena i/ili rijetka na području RH te bi vidljivost u Šestaru doprinijela njezinoj boljoj iskoristivosti i tako osigurala kvalitetnije uvjete za znanstveni rad u RH.

Administracija Šestara


Svaka ustanova je odgovorna za točnost i potpunost zapisa o opremi koji su povezani s tom ustanovom. U svrhu osiguravanja točnosti i potpunosti podataka o opremi smještenoj na ustanovi, čelnik ustanove može imenovati jednog ili više zaposlenika ustanove administratorima te ustanove. Administrator pri ustanovi mora biti osoba koja posjeduje AAI korisnički račun otvoren pri toj ustanovi, a preporuka je da je dobro upoznata sa stanjem opreme za znanstvena istraživanja smještene na ustanovi. Administratori pri ustanovi imaju ovlasti uređivanja svih zapisa o opremi koji su povezani s matičnom ustanovom te su zaduženi za osiguravanje točnosti i potpunost unesenih podataka. Administrator pri ustanovi se imenuje putem popunjavanja obrasca „Zahtjev za dodjeljivanjem administratorskih ovlasti za Bazu podataka instrumenata za znanstvena istraživanja – Šestar“ te se skenirana verzija, potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena, šalje na adresu e-pošte: support.sestar@irb.hr.

Institut Ruđer Bošković vrši globalnu administraciju Šestara, definiranje i izmjene aplikacijskog profila za unos novih zapisa o opremi i njihov prikaz na javnom korisničkom sučelju, održavanje pripadajućih kontroliranih rječnika i izradu sigurnosnih kopija.

Dostupnost podataka


Svi podaci o opremi uneseni u Šestar su javno vidljivi putem mrežnih stranica Šestara. Ustanove se potiču da u cilju povećanja transparentnosti u znanosti svoje popise opreme opisane na Šestaru podijele i putem vlastitih mrežnih stranica ustanove.

Podaci iz Šestara mogu se koristiti bez prethodnog traženja dopuštenja od Instituta Ruđer Bošković. U slučaju preuzimanja zapisa o opremi iz Šestara potrebno je obavezno ugraditi poveznicu na originalni zapis u Šestaru te navesti izvor odakle su podaci preuzeti (npr.: "Podaci preuzeti iz Baze podataka instrumenata za znanstvena istraživanja – Šestar, 22.12.2017., URL: https://sestar.irb.hr/...").