75000 Fast Real-Time PCR sustav (Applied Biosystems) (Šestar ID: 94)

 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Dijagnostičko mjerenje virusnog titra, kvalitativno testiranje patogena (virus HIV-a, virus hepatitis-B i -C, citomegalovirusa (HCMV), Mycobacterium tuberculosis, Chlamidia trachomatis)

  Vrsta analize

  strukturna analiza

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci
  Trg braće Mažuranića 10 , Rijeka

Natrag