ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Šestar ID: 67)Autoriziran

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  sekvencer

  Opći opis

  DNA-sekvencer se koristi za određivanje slijeda nukleotida u molekuli DNA te za određivanje dužine fragmenata DNA (LOH, delecije, amplifikacije, srodnost).

  Osnovne karakteristike uređaja "ABI PRISM 310 Genetic Analyzer":
  -kapilarni instrument (1 kapilara)
  -koristi 'četverobojnu' i 'petobojnu' biokemiju
  -očitava standardno 40 uzoraka/dan

  Uža područja primjene

  biomedicina i zdravstvo

  Namjena instrumenta

  određivanje slijeda nukleotida u molekuli DNA (sekvenciranje DNA), određivanje dužine fragmenata DNA

  Popis usluga

  sekvenciranje, određivanje dužine fragmenata

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi-i-centri/Zavod-za-molekularnu-medicinu/Laboratorij-za-nasljedni-rak/Odredivanje-slijeda-nukleotida-sekvenciranje-DNA-i-fragmentalna-analiza

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Kategorija

  srednja

  Vrsta analize

  biološka/DNA analiza

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za molekularnu medicinu

  Laboratorij

  Laboratorij za nasljedni rak

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička 54

  Krilo/Kat/Soba

  V/podrum/PO-2

 • Uvjeti korištenja

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Vesna Musani

  Titula

  dr. sc.

  E-mail

  vmusani@irb.hr

  Telefon

  (0)1 45 71 292

  Faks

  (0)1 45 61 010

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Sonja Levanat

  Titula

  Dr. sc.

 • Karakteristike

  Model

  ABI PRISM 310 Genetic Analyzer

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=600525

  Proizvođač

  Applied Biosystems

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.appliedbiosystems.com/absite/us/en/home.html

  Nabavna cijena

  500000

 • Linkovi

Natrag