UV / VIS Spektrofotometar Cary 4, Varian (Agilent) (Šestar ID: 523)Autoriziran

 UV / VIS Spektrofotometar Cary 4, Varian (Agilent)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  UV / VIS Cary 4

  Inventarni broj

  0024812

  Opći opis

  UV / VIS spektrometar Varian Cary 4 ima mogućnost dvozračnog (Double Beam) snimanja apsorpcijskih spektra, precizno i s vrlo visokom osjetljivošću snimaja u spektralnom području od 175 nm - 900 nm. Spektroskopska analiza obično se provodi u otopinama, ali se mogu proučavati i krute tvari i plinovi.
  Prilagodljiv držač uzoraka; kivete / optički put 0-100 mm, držač za krute uzorke.


  Namjena instrumenta

  analiza kromofora, određivanje elektronske strukture atoma, molekula, kompleksa i molekulskih samoudruživanja

  Popis usluga

  snimanje apsorpcijskih UV/VIS spektara

  Kategorija

  srednja

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Ključne riječi

  UV / VIS

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za organsku kemiju i biokemiju

  Laboratorij

  Laboratorij za supramolekulsku kemiju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička cesta 54

  Krilo/Kat/Soba

  IV./13B

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  moguće samostalno korištenje

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Leo Frkanec

  Titula

  prof. dr. sc.

  E-mail

  frkanec@irb.hr

  Telefon

  +385 1 468 0217

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Nika Gazdek

  Titula

  mag. appl. chem.

  E-mail

  Nika.Gazdek@irb.hr

  Telefon

  +385 1 457 1210

 • Karakteristike

  Model

  Varian, Cary 4

  Radno i mjerno područje

  175 - 900 nm

  Proizvođač

  Varian, Mulgrave, Victoria, Australia

  Datum nabave

  1.1.1991

 • Slike
  Cary 4/5
  Cary 4/5

Natrag