Agilent 7250 GC/Q-TOF (Agilent 8890 GC as front end) (Šestar ID: 3777)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  GC-MS/MS-QTOF

  Inventarni broj

  1128

  Opći opis

  Plinska kromatografija vezana s masenom spektrometrijom Q-TOF tipa.Uređaj omogućuje kvalitativnu i kvantitativnu (na nivou trace/ultratrace) analizu (lako) hlapljivih spojeva u širokom rasponu matriksa biološkog i ne-biološkog podrijetla. Iako se radi o masenom detektoru Q-TOF tipa, osjetljivost uređaja omogućuje i konfirmaciju na nivou kao da se radi o trostrukom kvadrupolu. Radi se još uvijek o vodećem uređaju toga tipa na tržištu.

  Uža područja primjene

  Analitička kemija, toksikologija

  Namjena instrumenta

  Analiza hlapljivih spojeva

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Centar za primijenjenu bioantropologiju

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar, kromatograf

  Vrsta analize

  masena analiza

  Primjene

  dijagnostika, analiza elemenata u tragovima, koncentracija elementa u uzorku, precizno određivanje mase, analiza bioloških uzoraka

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut za antropologiju
  Amruševa ulica 8, Zagreb

Natrag