: Instrument za stacionarnu i vremenski razlučenu fluorescenciju (TRF) Edinburgh Inst. FS5 (Šestar ID: 3427)

: Instrument za stacionarnu i vremenski razlučenu fluorescenciju (TRF) Edinburgh Inst. FS5
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  TRF fluorimetar

  Inventarni broj

  47958

  Opći opis

  Instrument za stacionarnu i vremenski razlučenu fluorescenciju (TRF) može snimati fluorescentne spektre uobičajenih otopina i krutih uzoraka, no posebitost navedenog instrumenta je mogućnost vremenski razlučenih mjerenja fluorescencije (eng. Time resolved fluorescence) fluorescentnih otopina sa razlučivoću ispod 1 ns, što omogućava preciznu i potpunu karakterizaciju bilo koje fluorescentne otopine.

  Uža područja primjene

  Ispitivanje fluorescentnih materijala i otopina

  Namjena instrumenta

  Ispitivanje fluorescentnih materijala i otopina

  Popis usluga

  Ispitivanje fluorescentnih materijala i otopina

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Horizon 2020 FETPROACT-EIC-06-2019

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  spektrofluorimetrijska analiza, fluorimetrijska analiza

  Primjene

  dijagnostika, koncentracija elementa u uzorku, pročišćavanje i razdvajanje proteina/DNA, analiza DNA, kemijska analiza sastojaka poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, rad s biološkim uzorcima uz spriječavanje kontaminacije , depozicija tankih filmova, identifikacija i kvantifikacija kemijskih spojeva u uzorcima, analiza i identifikacija proteinskih/peptidnih uzoraka, snimanje s velikom vremenskom rezolucijom, mjerenje koncentracije, analiza bioloških uzoraka, molekularne i mikrobiološke analize, analitička kemija

  Ključne riječi

  fluorescencija; vremenski razlučena fluorescencija

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  >100

  Godina proizvodnje

  2020

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut Ruđer Bošković
  Bijenička cesta 54, Zagreb

  Zavod

  Zavod za organsku kemiju i biokemiju

  Laboratorij

  Laboratorij za biomolekularne interakcije i spektroskopiju

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Bijenička c. 54

  Krilo/Kat/Soba

  4. krilo, 1 kat, soba 4c

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika

  Cjenik korištenja

  Instrument je 100% opterećen istraživanjima u sklopu projekta Horizon 2020 FETPROACT-EIC-06-2019 iz čijih sredstava je nabavljen i bit će na rapolaganju ostalim korisnicima tek od 2022, kad navedeni projekt završi

  Popis ovlaštenih korisnika

  Ivo Piantanida
  Nikola Basarić

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Ivo Piantanida

  Titula

  Dr. sc.

  E-mail

  pianta@irb.hr

  Telefon

  1466

 • Karakteristike

  Model

  Edinburgh Inst. FS5

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.edinst.com/us/products/fs5-spectrofluorometer/

  Princip rada i mjerna tehnika

  Fluorescencijska spektrofotometrija, pulsni laseri raznih valnih duljina s razlučivošću < 1ns.

  Radno i mjerno područje

  fluorescencija 200 nm-1000 nm

  Proizvođač

  Edinburgh Inst.

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.edinst.com/us/products/fs5-spectrofluorometer/

  Nabavna cijena

  640659

  Vijek trajanja

  20 godina

  Ostale tehničke karakteristike

  - ksenonova lampa snage 150 W
  Optički sustav
  - U potpunosti reflektivan
  - Czerny Turner monokromatori (za pobuđivanje i emisiju) moraju imati žarišnu duljinu preko 220 mm i imati rešetke s prihvatom do dvije rešetke.
  - Širina pojasa vane duljine od 0* do 30 nm, kontinuirano podesiva preko programske podrške (* granica razlučivanja 0.3 nm)
  - Točnost valne duljine ±0.5 nm
  - Brzina skeniranja 100 nm/s
  - Osjetljivost > 6000:1 (SQRT metoda)

  Ekscitacijski monokromator
  - Mehaničko pokriće valnih duljina: 200 nm-1000 nm
  - 1200 g/mm rešetka optimirana za 300 nm

  Kotači s filterima
  Poptuno automatizirani kotači s filterima na putu pobuđivanja I emisije kako bi se uklonili neželjeni efekti rešetke drugog i trećeg reda.

  Detektori
  Referentni detektor
  - Kalibrirani silikonski referentni detektor
  Transmisijski detektor
  - Detektor za mjerenje transmisije/apsoprcije mora biti uključen kako bi se omogućila mjerenja apsoprcije

  Emisijski monokromator
  Mehaničko pokriće valnih duljina: 200 nm-1000 nm
  - 1200 g/mm rešetka optimirana za 500 nm
  - Automatizirani kotač s filterima za uklanjanje drugog reda

  Emisijski detektor
  -Fotomultiplikator za vremenski korelirano brojanje pojedinačnih fotona (TCSPC) u kučištu koje je termperaturno stabilizirano
  - TCSPC mogućnost, uključujući elektroničku karticu sa širinom od 305 fs/kanalu i < 25 ps električnm šumom I automatizacijom obrnutog moda.
  Elektronika za sakupljanje podataka
  - Tri paralena modula za fluorescenciju, referencu i transmisiju, što omogućuje simultanu korekciju intenziteta pobuđivanja.
  Osiguran SQRT ili FSD omjer signala i šuma >6,000:1 za Ramanov signal vode, izmjeren pri pobudi na 350 nm i emisiji na 397 nm, s integracijskim vremenom od 1 sekunde i širinom vrpce od 5 nm. Signal pozadine je definiran kao amplituda na 450 nm, bez oduzimanja pozadine i bez uprosječivanja.
  Programska podrška za fluorescenciju
  Set lasera/dioda 340, 405, 450, 560 nm

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  https://www.edinst.com/us/products/fs5-spectrofluorometer/

  Popratna i dodatna oprema

  Termostati

 • Slike
  Edinburgh Inst. FS5
  Edinburgh Inst. FS5
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag