Agilent 1290 Infinity UPLC sustav za tekućinsku kromatografiju (Šestar ID: 3198)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Sustav za tekućinsku kromatografiju ultravisoke djelotvornosti s DAD detektorom

  Inventarni broj

  OB - 631

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  PANACEO

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  PANACEO

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  kromatograf

  Vrsta analize

  kromatografska separacija i spektroskopska analiza

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci
  Trg braće Mažuranića 10 , Rijeka

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Dean Marković

  Titula

  izv. prof. dr. sc.

  E-mail

  dean.markovic@biotech.uniri.hr

Natrag