Agilent - Fluorescentni spektrofotometar za organsku kemiju (Šestar ID: 3196)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Fluorescentni spektrofotometar za organsku kemiju

  Inventarni broj

  R - 004150

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci (RISK)

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  spektroskopska analiza

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
  Radmile Matejčić 2, Rijeka

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Dean Marković

  Titula

  izv. prof. dr. sc.

  E-mail

  dean.markovic@biotech.uniri.hr

Natrag