Zračna tresilica-Inkubator ES-20 (Šestar ID: 3037)

 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  2479

  Opći opis

  Zračna tresilica-inkubator frekvencije 50 - 60 Hz, snage 150 W, s rasponom brzine 50 - 250 rpm, kapaciteta do 2,5 kg, temperature sobna - 42 °C.

  Uža područja primjene

  Miješanje, inkubacija i uzgoj bioloških tekućina.

  Namjena instrumenta

  Miješanje, inkubacija i uzgoj bioloških tekućina.

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  miješalica

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  15

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
  Ulica Franje Kuhača 20, Osijek

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Natalija Velić

  Titula

  izv. prof. dr. sc.

  E-mail

  natalija.velic@ptfos.hr

Natrag