Zortrax Inventure (Šestar ID: 2847)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Zortrax Inventure

  Opći opis

  Uređaj za aditivnu proizvodnju izradaka iz polimernih materijala.

  Uža područja primjene

  Strojarstvo

  Namjena instrumenta

  Aditivna proizvodnja iz polimernih materijala

  Popis usluga

  Aditivna izrada polimernih proizvoda

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  3D printer

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  5

  Godina proizvodnje

  2020

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
  Vukovarska 58, Rijeka

 • Uvjeti korištenja

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

Natrag