Zračni tunel (Šestar ID: 1491)

Zračni tunel
 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  4561

  Opći opis

  Zračni tunel se koristi u svrhu definiranje polja tlaka na različitom fizikalnim modelima postavljenih u aerodinamičku sredinu ispitne komore. Prikupljanje podataka brzine strujanja i tlakova se vrši kontinuirano putem računala.

  Namjena instrumenta

  Ispitni uređaj, mjerni uređaj

  Popis usluga

  http://www.gradri.uniri.hr/files/znanstveno-istrazivaci-rad/laboratoriji/Katalog_laboratorijske_i_terenske_opreme_GF_Rijeka.pdf

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Europska komisija

  Naziv projekta u sklopu kojeg je instrument nabavljen

  Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta Rijeci (EFRR)

  Kategorija

  srednja

  Vrsta analize

  eksperimentalna analiza

  Primjene

  građevinarstvo

  Ključne riječi

  zračni tunel, aerodinamika

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  30 / god.

  Godina proizvodnje

  2014

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
  Radmile Matejčić 3, Rijeka

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Upute za korisnike

  Obratiti se ovlaštenoj osobi

  Cjenik korištenja

  Na upit

  Popis ovlaštenih korisnika

  Voditelj laboratorija za hidrotehniku
  Laborant laboratorija za hidrotehniku
  Prodekan za znanstvenoistraživački rad

  Broj istovrsnih instrumenata u ustanovi

  1

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Tržišna prilika

  Opis usluge

  Laboratorijska ispitivanja

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  E-mail

  info@gradri.uniri.hr

  Telefon

  +385 51 265 900

  Faks

  +385 51 265 998

 • Karakteristike

  Model

  SUBSONIC WIND TUNNEL 300MM

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.tecquipment.com/subsonic-wind-tunnel-300mm

  Proizvođač

  Tecquipment

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.tecquipment.com

  Nabavna cijena

  376900

  Ostale tehničke karakteristike

  -Dimenzije ispitne komore (širina×visina×dužina): 305 mmx305mm×600 mm
  -Brzina zraka: 0 to 40 m/s
  -Sabirnica sa 32 priključna mjesta
  -32 kanala za mjerenje tlaka
  -Vaga za mjerenje sile otpora i sile uzgona
  -Opremljen različitim demonstracijskim fizikalnim modelima

  Mrežna (URL) adresa s tehničkim karakteristikama

  http://www.gradri.uniri.hr/files/znanstveno-istrazivaci-rad/laboratoriji/Katalog_laboratorijske_i_terenske_opreme_GF_Rijeka.pdf

 • Slike
  Zračni tunel
  Zračni tunel
 • Dokumenti
 • Linkovi

Natrag