Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Analitička vaga (Šestar ID: 3645) Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Ivan Halkijević
Analitička vaga (četiri decimale) Analitička vaga (četiri decimale) (Šestar ID: 3472) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Denis Giljević
Analitička vaga (XS105 DualRange, Mettler Toledo) (Šestar ID: 2628) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Maja Staničić
Analitička vaga AB204-S Mettler Toledo Analitička vaga AB204-S Mettler Toledo (Šestar ID: 2097) Sveučilište u Dubrovniku Katica Butigan
analitička vaga Cubis (Šestar ID: 2288) Sveučilište u Zagrebu Tihana Kurtović
Analitička vaga GF-300-EC (Šestar ID: 1304) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Analitička vaga KERN ALJ 220-4 Analitička vaga KERN ALJ 220-4 (Šestar ID: 2814) Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Željka Pavlović
Analitička vaga KS205 (Šestar ID: 860) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Analitička vaga Mettler Toledo (Šestar ID: 858) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Analitička vaga Mettler Toledo AX 205 Analitička vaga Mettler Toledo AX 205 (Šestar ID: 3692) Sveučilište u Rijeci Hrvoje Križan
Analitička vaga MS15KLE, Mettler Toledo (Šestar ID: 1311) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Analitička vaga Nimbus NBL 214i Analitička vaga Nimbus NBL 214i (Šestar ID: 2751) Sveučilište Sjever Neva Babić
analitička vaga OHAUS (Šestar ID: 3178) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Sanja Slunjski
Analitička vaga OHAUS  Explorer  1140 Analitička vaga OHAUS Explorer 1140 (Šestar ID: 2422) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Katarina Vukojević
Analitička vaga OHAUS DV215CD Analitička vaga OHAUS DV215CD (Šestar ID: 3155) Hrvatski veterinarski institut Marijana Sokolovic
Analitička vaga Ohaus Explorer Analitička vaga Ohaus Explorer (Šestar ID: 3693) Sveučilište u Rijeci Hrvoje Križan
Analitička vaga Ohaus Explorer Pro Analitička vaga Ohaus Explorer Pro (Šestar ID: 3694) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Hrvoje Križan
ANALITIČKA VAGA PRECISA 62A ANALITIČKA VAGA PRECISA 62A (Šestar ID: 1081) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Analitička vaga RADWAG AS220.R2 Analitička vaga RADWAG AS220.R2 (Šestar ID: 2205) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju Gorica Veselic
Analitička vaga Sartorius ED124S-0CE Analitička vaga Sartorius ED124S-0CE (Šestar ID: 3871) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Barači