Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Pećica za ispitivane materijala kod povišene temperature--High temperature furnace Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Robert Mohorić
Višeprocesorsko računalo Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Šestar Administrator
ZWICK-TEMPERATURNA KOMORA ZA ISPITIVANJE PRI NISKIM TEMPERATURAMA Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Robert Mohorić
Aktivna mrežna oprema Institut Ruđer Bošković Ana Šantić
Akustički profilator morskih struja s priborom Institut Ruđer Bošković Šestar Administrator
Automatski sustav za ekstrakciju uzoraka (ase 200 ekstraktor) Institut Ruđer Bošković Ivan Senta
Brod Vila Velebita Institut Ruđer Bošković Rudolf Marić
Centrifuga sorvall rc228 supra Institut Ruđer Bošković Tvrtko Smital
Diferencijalni pretražni kalorimetar (Differential Scannig Calorimeter) Institut Ruđer Bošković Irina Pucić
Elektrokemijski sistem 12558 WB Institut Ruđer Bošković Ana Šantić
FTIR spektrometar sa dodacima Institut Ruđer Bošković Ivo Piantanida
High Resolution Melter Institut Ruđer Bošković Šestar Administrator
HPLC Institut Ruđer Bošković Šestar Administrator
Ionski kromatograf DX-120 Institut Ruđer Bošković Šestar Administrator
Kriosistem s dušikom za mjerenje difrakcijskih intenziteta Institut Ruđer Bošković Šestar Administrator
Mikroskop Opton s videouređajem za mikrofotografiju Institut Ruđer Bošković Šestar Administrator
Multisonda Institut Ruđer Bošković Tamara Đakovac
Multisonde s rozetama i priborom Institut Ruđer Bošković Tamara Đakovac
Plinski kromatograf s FID detektorom Institut Ruđer Bošković Andreja Lesac
Plinski kromatograf s masenim detektorom Institut Ruđer Bošković Ana Šantić