Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Programski sustav MATLAB Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Šestar Administrator
Programski sustav MATLAB Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Šestar Administrator
Scintilacijsko brojilo Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Marko Močibob
SERVERI IBM Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Šestar Administrator
Supravodljivi magnetski sistem (9 T) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Mihael Srđan Grbić
Sustav za analizu impedancije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Nema ovlaštene osobe
SUSTAV ZA OBRADU, ANALIZU I VIZUALIZACIJU SLIKE Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Šestar Administrator
Sustav za pohranu podataka Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Šestar Administrator
Diferencijalni pretražni kalorimetar DSC823e Mettler Toledo Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Matko Erceg
FLOUROSCENTNI FILT.OLYMPUS MIKROSKOP Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Ana Jeličić
Plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim detektorom (FID) Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet Nema ovlaštene osobe
ICP-OES plazma Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Šestar Administrator
KOMORA ZA RAST RK 900CH Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Šestar Administrator
MIKROSKOP BX51 S PRIBOROM Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Šestar Administrator
Uređaji za određivanje Zeta-potencijala ( Zetasizer 2000) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Šestar Administrator
2D FlowMaster PIV System Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Robert Mohorić
Ispitni sustav ZWICK Z400E - 400kN (kidalica) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Robert Mohorić
Konfokalni lasersko-skenirajući mikroskop FV300 Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Ani Gerbin
Konfokalni mikroskop sa sučeljem za lasersko skeniranje Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Ana Ružić
NADOGRADNJA KONFOKALNOG MIKROSKOPA - FV 300 Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Ani Gerbin