Aparat za određivanje retencije vlage u tlu - tlačna membrana (Šestar ID: 988)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Određivanje retencije vlage u tlu za vrijednosti retencije do 15 bara (što uključuje točku venuća i lentokapilarnu točku)

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2009

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Vedran Rubinić

  Titula

  doc.dr.sc.

  E-mail

  vrubinic@agr.hr

Natrag