Aparat za određivanje retencije vlage u tlu - tlačni ekstraktor (Šestar ID: 987)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Određivanje retencije vlage u tlu za vrijednosti retencije od 0,1 - 2,5 bara (što uključuje kapacitet za vodu)

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2009

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Vedran Rubinić

  Titula

  doc.dr.sc.

  E-mail

  vcubric@agr.hr

Natrag