Aparat za pipetiranje (pipet aparat) (Šestar ID: 984)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Određivanje mehaničkog sastava tla (sadržaj pijeska, praha i gline)

  Kategorija

  sitna

  Godina proizvodnje

  2006

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Mario Sraka

  Titula

  izv.prof.dr.sc.

  E-mail

  msraka@agr.hr

Natrag