Aparat za destilaciju- ultra čista voda, deionizirana (Šestar ID: 870)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  MQ-voda za analize elemenata u tragovima

  Kategorija

  srednja

  Godina proizvodnje

  2003

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Marko Vinceković

  Titula

  izv.prof.dr.sc.

  E-mail

  mvincekovic@agr.hr

Natrag