ATOMSKI APSORPCIONI SPEKTOMETAR (Šestar ID: 843)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Određivanje mikroelemenata i teških metala u pripremljenim otopinama

  Kategorija

  srednja

  Godina proizvodnje

  2007

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Ivan Pavlović

  Titula

  ing. kem.

Natrag