Atomski apsorpcijski spektrometar AAnalyst 600 Perkin Elmer (sa Zeeman korekcijom) (Šestar ID: 611)

Atomski apsorpcijski spektrometar AAnalyst 600 Perkin Elmer (sa Zeeman korekcijom)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  AAS AAnalyst 600

  Inventarni broj

  X0794501

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  https://www.imi.hr/hr/jedinica/jedinica-za-analiticku-toksikologiju-i-mineralni-metabolizam/#!gallery-3-2

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO), Matična ustanova

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  elementna analiza

  Primjene

  koncentracija elementa u uzorku

  Godina proizvodnje

  2002

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Ksaverska cesta 2, Zagreb

  Zavod

  Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Ksaverska cesta 2

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Jasna Jurasović

  E-mail

  jurasovic@imi.hr

  Telefon

  +38514682530

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Ivana Vinković Vrček

  E-mail

  ivinkovic@imi.hr

 • Karakteristike

  Model

  AAnalyst 600

  Proizvođač

  Perkin Elmer, SAD

  Nabavna cijena

  507.125

  Datum nabave

  1.1.2003

 • Slike
  Atomski apsorpcijski spektrometar (AAS) AAnalyst 600 (PerkinElmer Inc.)
  Atomski apsorpcijski spektrometar (AAS) AAnalyst 600 (PerkinElmer Inc.)

Natrag