Univerzalni dinamički ispitni stroj (Šestar ID: 1847)

Univerzalni dinamički ispitni stroj
 • Opći podaci o instrumentu

  Inventarni broj

  029921

  Opći opis

  Servohidraulički stroj za ispitivanje konstruktivnih elemenata i modela konstrukcija.
  Vrsta opterećenja: tlak i vlak.
  Kapacitet: 2 aktuatora - 250 kN i 600 kN.
  Područje pomaka: +-125 mm.
  Frekvencija rada: ovisna o razini opterećenja.

  Kategorija

  kapitalna

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Godina proizvodnje

  2004

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
  Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb

  Zavod

  Zavod za tehničku mehaniku

  Laboratorij

  Laboratorij za ispitivanje konstrukcija

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Fra Andrije Kačića Miošića 26

  Krilo/Kat/Soba

  D10

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Ivan Duvnjak

  Titula

  Doc. dr. sc.

  E-mail

  iduvnjak@grad.hr

  Telefon

  +385 1 4639 694

  Faks

  +385 1 4639 639

 • Karakteristike

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.zwickroell.com/en/servo-hydraulic-components/servo-hydraulic-components

  Proizvođač

  Zwick/Roell

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.zwickroell.com/en

 • Slike
  Servohidraulični aktuatori 600 kN i 250 kN
  Servohidraulični aktuatori 600 kN i 250 kN

Natrag