Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer Aanalyst 700 (Šestar ID: 1785)

Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer Aanalyst 700
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  AAnalyst 700

  Opći opis

  PerkinElmer AAnalyst 700 je atomski apsorpcijski spektrometar s WinLab32 za AA softwareom. Uređaj ima automatsku zamjenu atomizera što omogućava prelazak sa plamene na grafitnu tehniku i obrnuto pomoću softwerskih komandi.

  Uža područja primjene

  Kemija, geokemija, hidrogeokemija

  Namjena instrumenta

  Analiza kemijskih elemenata (Na, K, Ca, Mg, Sr, Li, Cr, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Mo,Co, Cd, Pb, As, Al) različitih geoloških materijala (stijene, voda, tlo) i bioloških materijala

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Matična ustanova

  Kategorija

  srednja

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  3

  Godina proizvodnje

  2006

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Hrvatski geološki institut
  Ulica Milana Sachsa 2, Zagreb

 • Slike
  Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer Aanalyst 700
  Atomski apsorpcijski spektrometar Perkin Elmer Aanalyst 700

Natrag