Arboradix (Šestar ID: 1646)

Arboradix
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Koristi se za određivanje pozicije korijena debljeg od 5 cm. Dodatna metoda za prosudbu stabala oštećenog korijena.

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
  Svetošimunska 25, Zagreb

  Zavod

  Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Svetošimunska 25

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  dr. sc. Vinko Paulić

  E-mail

  vpaulic@sumfak.hr

  Telefon

  +385 1 2352580

 • Karakteristike

  Model

  Arboradix

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.rinntech.de/content/view/9/37/lang,english/

  Proizvođač

  Rinntech

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.rinntech.de

  Detaljne tehničke karakteristike

  Dodatni modul za Rinntech Arbotom koji se rabi kao poseban senzor za lociranje korijena stabla; radi na principu prijenosa zvučnih valova kroz korijen.

 • Slike
  Arboradix
  Arboradix

Natrag