Analizator teksture (Šestar ID: 1577)

Analizator teksture
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Maksimalna sila – 50 kg
  Sila osjetljivosti – 1-3 g
  Raspon brzine – 0,01-40 mm/sek

  Uža područja primjene

  Uređaj služi za mjerenje parametara teksture mesa i mesnih prerađevina

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-primijenjenu-zootehniku/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Ivona Djurkin Kušec

  Titula

  izv.prof.dr.sc.

  E-mail

  idurkin@pfos.hr

  Telefon

  0038531554868

 • Karakteristike

  Model

  TA-XT Plus

  Proizvođač

  Stable Micro Systems

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.stablemicrosystems.com/

 • Slike
  Analizator teksture
  Analizator teksture

Natrag