Aparat za vertikalnu elektroforezu (Šestar ID: 1566)

Aparat za vertikalnu elektroforezu
 • Opći podaci o instrumentu

  Opći opis

  Radna temperatura: +4 ºC do + 65 ºC
  Relativna vlažnost: do 80%
  Max napajanje: do 1000V
  Broj uzoraka: 2 x 12
  Uređaj za napajanje (specifi kacije):
  - Napon: 0-600V
  - Jakost: 0-500 mA
  - Snaga: 0-150 W
  Određivanje: elektroforetske
  tehnike istraživanja proteina

  Uža područja primjene

  Upotreba u biomedicinskim i biotehničkim istraživanjima

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-lovstvo-pcelarstvo-i-ribarstvo/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Tihomir Florijančić

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  tihomir.florijancic@pfos.hr

  Telefon

  0038531554920

 • Karakteristike

  Model

  TV400YK Dual Gel Vertical Electophoresis Units

  Proizvođač

  Scie-Plas Ltd, Cambridge, UK

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.scie-plas.co.uk/

 • Slike
  Aparat za vertikalnu elektroforezu
  Aparat za vertikalnu elektroforezu

Natrag