Analizator antibiotika - charm II. 600 (Šestar ID: 156)

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Neven Antunac

  Titula

  Prof. dr. sc.

 • Karakteristike

  Proizvođač

  Charm Sciences INC

  Datum nabave

  1.1.1997

Natrag