CHNS analizator

CHNS analizator
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  CHNS/O 2400

  Inventarni broj

  4781

  Opći opis

  CHNS analizator se temelji na
  klasičnoj PreglDumas metodi gdje
  uzorci izgaraju u čistom kisiku, pri
  čemu se dobiveni plinovi mjere na
  automatizirani način.
  Sustav se sastoji od četiri glavne
  zone: zona izgaranja, zone
  kontrole plina, zona odvajanja i
  zona detekcije.
  Pristup izgaranju je statičan i
  dinamičan. Kombinacija dva načina
  izgaranja osigurava potpuno
  sagorijevanje uzorka.

  Uža područja primjene

  Upotreba u agrokemiji, ishrani bilja, fiziologiji, pedologiji za utvrđivanje koncentracije organogenih elemenata

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-agroekologiju/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Zdenko Lončarić

  Titula

  prof.dr.sc.

  E-mail

  zdenko.loncaric@pfos.hr

  Telefon

  0038531554827

 • Karakteristike

  Model

  CHNS/O analyser 2400

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  http://www.perkinelmer.com/product/2400-chns-o-series-ii-system-100v-n2410650

  Proizvođač

  Perkin Elmer, Massachusetts, SAD

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  http://www.perkinelmer.com/corporate

  Nabavna cijena

  463

 • Slike
  CHNS analizator
  CHNS analizator

Natrag