Dijagnostički uređaj (Šestar ID: 1248)

Dijagnostički uređaj
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  AVL - 845

  Inventarni broj

  941

  Opći opis

  Radna temperatura: +5 ºC do + 45 ºC
  Relativna vlažnost: <90%
  Napajanje: ~195-253 V (47-65 Hz)
  Snaga: 150 W
  Mjerenje: snaga (200 kW), moment
  (6,4 kNm) brzina (120-7200 okr/min)

  Uža područja primjene

  MOTORI SUI

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.pfos.unios.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-poljoprivrednu-tehniku/

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  Vladimira Preloga 1, Osijek

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Drago Kraljević

  Titula

  doc.dr.sc.

  E-mail

  drago.kraljevic@pfos.hr

  Telefon

  0038532343400

 • Karakteristike

  Model

  AVL - 845

  Proizvođač

  AVL Group Headquarters

  Mrežna (URL) adresa proizvođača

  https://www.avlditest.com/index.php/en/

  Nabavna cijena

  121.981

 • Slike
  Dijagnostički uređaj
  Dijagnostički uređaj

Natrag