Transmisijski elektronski mikroskop (FEI MORGAGNI 268D) (Šestar ID: 1194)

Transmisijski elektronski mikroskop (FEI MORGAGNI 268D)
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Transmisijski elektronski mikroskop (FEI MORGAGNI 268D)

  Opći opis

  • 70 kV transmisijski elektronski mikroskop (rutinski rad)
  • katoda-volframov filamet

  Popis usluga

  • Analiza struktura i ultrastruktura bioloških uzoraka • Analiza uzoraka dobivenih istraživanjima u kemiji, kao i za morfološke analize novih materijala • Uzorci se mogu pregledavati: -direktno, ako su dovoljno kontrastni i stabilni (alge kremenjašice, k

  Godina proizvodnje

  2002

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  , Zagreb

  Zavod

  Zavod za molekularnu biologiju

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Petra Peharec Štefanić

  E-mail

  ppeharec@zg.biol.pmf.hr

  Telefon

  01 46 06 267

 • Slike
  Transmisijski elektronski mikroskop (FEI MORGAGNI 268D)
  Transmisijski elektronski mikroskop (FEI MORGAGNI 268D)

Natrag