Real time PCR Abi 7500 fast (Šestar ID: 1177)

Real time PCR Abi 7500 fast
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  Real time PCR Abi 7500 fast

  Opći opis

  Uređaj za lančanu reakciju polimerazom u realnom vremenu/real-time PCR instrument, pločice s 96 uzoraka/96 well plates, raspon temperatura 4,0-99,9°C/temperature range 4,0-99,9°C

  Popis usluga

  Lančana reakcija polimerazom u realnom vremenu

  Godina proizvodnje

  2013

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  , Zagreb

  Zavod

  Zavod za molekularnu biologiju

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Ivana Ivančić Baće

  E-mail

  ivana.ivancic.bace@biol.pmf.hr

  Telefon

  + 385 1 4606-273

 • Slike
  Real time PCR Abi 7500 fast
  Real time PCR Abi 7500 fast

Natrag