Aparat za utvrđivanje sadržaja sirovih proteina (Šestar ID: 1018)

 • Opći podaci o instrumentu

  Namjena instrumenta

  Utvrđivanje sadržaja sirovih proteina u biljnom materijalu.

  Kategorija

  srednja

  Godina proizvodnje

  2000

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Marina Vranić

  Titula

  izv.prof.dr.sc.

  E-mail

  mvranic@agr.hr

Natrag