Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Viskozimetar (Šestar ID: 927) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Viskozimetar po HOPPLER-u (Šestar ID: 873) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Visokofrekventni radar-24-27MHz Visokofrekventni radar-24-27MHz (Šestar ID: 1393) Institut za oceanografiju i ribarstvo Katarina Božanić
Visokotlačni homogenizator Visokotlačni homogenizator (Šestar ID: 64) Institut Ruđer Bošković Oliver Vugrek
Visokotlačni reaktor Visokotlačni reaktor (Šestar ID: 777) Institut Ruđer Bošković Davor Margetić
Visokotlačni tekućinski kromatograf (Šestar ID: 322) Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet Šestar Administrator
Visokoučinkovit tekućinski kromatograf Visokoučinkovit tekućinski kromatograf (Šestar ID: 704) Institut Ruđer Bošković Andreja Lesac
Visokoučinkoviti tekućinski kromatograf HPLC (Šestar ID: 561) Institut Ruđer Bošković Šestar Administrator
Vivid 3 expert (Šestar ID: 366) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Vlagomjer Vlagomjer (Šestar ID: 1620) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
Vlagomjer GAC 2100 AGRI (Šestar ID: 978) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Vlagomjer halogeni Mettler Toledo (Šestar ID: 1282) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
Vodena kupelj (Šestar ID: 852) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Vodena kupelj (Šestar ID: 1432) Institut za poljoprivredu i turizam Ivana Horvat
Vodena kupelj Vodena kupelj (Šestar ID: 1556) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Maja Novoselec
VODENA KUPELJ JULABO SW22 VODENA KUPELJ JULABO SW22 (Šestar ID: 1212) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Vodena kupelj s poklopcem PRECISTERM SELECTA 6000140 Vodena kupelj s poklopcem PRECISTERM SELECTA 6000140 (Šestar ID: 1213) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Vodena kupelj s poklopcem WB-12, Phoenix Instruments Vodena kupelj s poklopcem WB-12, Phoenix Instruments (Šestar ID: 1214) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Vodena kupelj sa tresilicom (Šestar ID: 853) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Vodena kupelj za termostatiranje (Šestar ID: 1466) Institut za poljoprivredu i turizam Ivana Horvat