Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Zračni tunel Zračni tunel (Šestar ID: 1491) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Duje Kalajžić
ZWICK-TEMPERATURNA KOMORA ZA ISPITIVANJE PRI NISKIM TEMPERATURAMA (Šestar ID: 436) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Robert Mohorić