Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Optička litografija u uvjetima čiste sobe Optička litografija u uvjetima čiste sobe (Šestar ID: 1845) Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet Ante Bilušić
Optički emisijski spektrometar induktivno spregnutom plazmom, Vista MPX, Varian (Šestar ID: 1891) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Monika Zovko
Optički mjerni sustav GOM mbH PONTOS 3D 4M Optički mjerni sustav GOM mbH PONTOS 3D 4M (Šestar ID: 1509) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Dino Randić
Optički stereomikroskop Optički stereomikroskop (Šestar ID: 1625) Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Ervin Kamenar
Optičko-fluorescencijski mikroskop (Šestar ID: 2355) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Slaven Jurić
Optika za invertni mikroskop Hoffman Optika za invertni mikroskop Hoffman (Šestar ID: 2416) Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Katarina Vukojević
Optima XPN-100 Ultracentrifuga (Šestar ID: 1945) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek Vedrana Ivić
OPTON Axioskop OPTON Axioskop (Šestar ID: 2979) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Petar Ljumović
Orbital Shaker PSU-10i s univerzalnom platformom UP-12 (Šestar ID: 1345) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
ORBITALNA MIJEŠALICA ORBITALNA MIJEŠALICA (Šestar ID: 1169) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Orbitalna mješalica Orbitalna mješalica (Šestar ID: 2149) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju Gorica Veselic
OSCILOSKOP (Šestar ID: 1053) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Marina Klačmer Čalopa
Osciloskop InfiniiVision 6000 X-series 4 GHz, 20 GS/s, 4 kanala (Šestar ID: 3002) Fakultet elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija Tomislav Matić
Osciloskop LeCroy WaveAce 222 (Šestar ID: 3117) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Anđela Matković
Osciloskop Rigol DS1052E (Šestar ID: 3118) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Anđela Matković
Osciloskop SDS 1202X Osciloskop SDS 1202X (Šestar ID: 2361) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Stanko Kružić
Oxford Diffraction Xcalibur 3 (Šestar ID: 248) Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Ozračivanje ionskim snopovima Ozračivanje ionskim snopovima (Šestar ID: 111) Institut Ruđer Bošković Milko Jakšić
PACVD uređaj za nanošenje tvrdih prevlaka PACVD uređaj za nanošenje tvrdih prevlaka (Šestar ID: 1741) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Saša Kovačić
Palinološki mikroskop Palinološki mikroskop (Šestar ID: 568) Hrvatski geološki institut Tomislav Kurečić