Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Eppendorf centrifuge 5415 D Eppendorf centrifuge 5415 D Institut Ruđer Bošković Martina Pehar
Eppendorf centrifuge 5415R Eppendorf centrifuge 5415R Institut Ruđer Bošković Zrinka Karačić
Eppendorf Centrifuge 5424 R Eppendorf Centrifuge 5424 R Sveučilište Sjever Neva Babić
Eppendorf Centrifuge 5424 R Eppendorf Centrifuge 5424 R Sveučilište Sjever Neva Babić
Eppendorf Centrifuge 5810 R Eppendorf Centrifuge 5810 R Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Katarina Vukojević
Eppendorf Centrifuge 5910 Eppendorf Centrifuge 5910 Sveučilište Sjever Neva Babić
Eppendorf centrifuge with cooling Eppendorf centrifuge with cooling Institut Ruđer Bošković Martina Pehar
Eppendorf Cooling Centrifuge 5430R + Rotor F-35-6-30 Eppendorf Cooling Centrifuge 5430R + Rotor F-35-6-30 Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
EPPENDORF MASTERCYCLER PERSONAL EPPENDORF MASTERCYCLER PERSONAL Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
Eppendorf Mastercycler personal Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Ivana Novak Nakir
Eppendorf MiniSpin centrifuga Eppendorf MiniSpin centrifuga Sveučilište u Dubrovniku Rade Garić
Eppendorf ThermoMixer C, Basic Eppendorf ThermoMixer C, Basic Sveučilište Sjever Neva Babić
Eppendorf ThermoMixer C, Basic Eppendorf ThermoMixer C, Basic Sveučilište Sjever Neva Babić
EPR spectrometer Elexsys E500 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Krešimir Sanković
Epson expression 1680 scanner 1200 dpi Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Goran Jelić
Equipment for control and measurement in a photovoltaic system and microgrid Equipment for control and measurement in a photovoltaic system and microgrid Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Mario Vašak
equipment for horizontal electrophoresis Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Branka Bedenić
Equipment for in-situ permeability soil measurement  RADON-JOK Equipment for in-situ permeability soil measurement RADON-JOK Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku Marina Poje
Esaote AquilaVet Pro Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ante Ivanković
ESR spectrometer ESR spectrometer Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Mia Ivanov