Pregled instrumenata

Brza pretraga →

UV-VIS spectrophotometer HACH DR/4000U Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Valerija Majetić Germek
UV-Visible Spectrophotometer Cary 50 Probe UV-Visible Spectrophotometer Cary 50 Probe Institut Ruđer Bošković Marijana Jurić
UV/VIS 1700 Shimadzu spectrophotometer Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Slaven Jurić
UV/VIS Spectrometer UV/VIS Spectrometer Institut Ruđer Bošković Vlado Cuculić
UV/Vis Spectrophotometer UV/Vis Spectrophotometer Institut Ruđer Bošković Ivo Crnolatac
UV/VIS Spectrophotometer CECIL9000 UV/VIS Spectrophotometer CECIL9000 Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Dean Karaica
UV/VIS spektrofotometar Cary 50 Solascreen, Varian Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Anita Tarbuk
UV/VIS spektrophotometer Institut za poljoprivredu i turizam Igor Lukić
UV/Vis-NIR spectrophotometer Cary 5, Varian UV/Vis-NIR spectrophotometer Cary 5, Varian Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Danijel Namjesnik
UVIDOC-HD6 26MX Touch UVIpure UVIDOC-HD6 26MX Touch UVIpure Institut Ruđer Bošković Sonja Lesjak
UVImeter RX 003,  RS 254 radiometer with microprocessor UVImeter RX 003, RS 254 radiometer with microprocessor Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel
UVItec Alliance 4.7 for Fluorescence and Chemiluminescence Systems UVItec Alliance 4.7 for Fluorescence and Chemiluminescence Systems Institut Ruđer Bošković Jasminka Golubić Talić
Uwitec gravity corer Institut Ruđer Bošković Damir Kapetanović
Vacuum furnace Vacuum furnace Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Saša Kovačić
Vacuum Impregnation Apparatus Vacuum Impregnation Apparatus Hrvatski geološki institut Tomislav Kurečić
Vacuum oven Vacuum oven Institut Ruđer Bošković Enidija Lukša
Vacuum pump KNF N 811 LABOPORT Vacuum pump KNF N 811 LABOPORT Sveučilište Sjever Neva Babić
Vacuum pump KNF N 811 LABOPORT Vacuum pump KNF N 811 LABOPORT Sveučilište Sjever Neva Babić
Vacuum suitcase Institut Ruđer Bošković Marko Karlušić
Vaga Ohaus Adventurer pro Vaga Ohaus Adventurer pro Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Maja Novosel