Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Impedance Analyser Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Šestar Administrator
INSTRUMENTI FLUKE Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Šestar Administrator
Ionski kromatograf DX 600 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Šestar Administrator
iView Hi-Speed System Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Šestar Administrator
Izokinetički aparat Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet Šestar Administrator
Kamera digitalna i- speed Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator
KLASTER RAČUNALO Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator
Klima-soba Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Šestar Administrator
Komora za ispitivanje građevinskog materijala Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Šestar Administrator
Kompresor za helij Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Konzola i probe za sistem za nuklearnu kvadrupolnu rezonanciju za fiziku čvrstog stanja Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Kriostat za tekući He sa supravodljivim magnetom 8/10 T Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Kromatografija ionske izmjene pri visokom pH (HPAEC - Dionex) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Šestar Administrator
laboratorij za učenje na daljinu Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Šestar Administrator
laboratorij za učenje na daljinu Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Šestar Administrator
Laboratorijska oprema "CONTROLS" Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Šestar Administrator
Laboratorijska oprema GDS QUOTATION6150-A Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Šestar Administrator
Laser 2000 W Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator
Laser dentalni Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet Šestar Administrator
Laser sistem RIPL Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator