Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Etalonski mjerni sustav za ispitivanje temperature Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator
FE Skenirajući elektronski mikroskop sa eds detektorom Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Šestar Administrator
FTIR i Raman spektrometar PerkinElmer Spectrum GX Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Marko Škrabić
FPG 7100 2 L Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Šestar Administrator
FTIR - Raman spektrometar Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Generator mikrovalova SMR 20 Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Generator valova Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Šestar Administrator
Genetički analizator (ABI Prism 310 Genetic Analyzer) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Šestar Administrator
Genetički analizator (sekvencer) model 3130 (4-kapilarnu) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Šestar Administrator
Goniometar Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Šestar Administrator
GPC kromatograf Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Šestar Administrator
Helij-3 umetak Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Histos 5 brzi vakuumski mikrovalni tkivni mikroprocesor za uzorke debljine do 5 mm Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Histos 5 brzi vakuumski mikrovalni tkivni mikroprocesor za uzorke debljine do 5 mm Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
HPLC Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Šestar Administrator
HPLC Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Šestar Administrator
HPLC Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Šestar Administrator
HPLC (Visokoučinkovita tekućinska kromatografija) - analitički/preparativni Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Šestar Administrator
HPLC Agilent 1100 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Šestar Administrator
ICP spektrometar Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator