Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Analizator CE 440 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator
APARAT DNA ZA IDENTIFIKACIJU Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
Applied Biosystems 7500 Real-time PCRsystem, ABI Prism 7500 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Šestar Administrator
Biomehanički laboratorijski sustav za mjerenje i analizu lokomocije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet Šestar Administrator
Bioreaktor (14 L) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Šestar Administrator
Bruker Equinox 55 spektrometar s Raman modulom FRA 106-s Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
CAD/CAM Sustav konstrukcijske pripreme odjeće Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Šestar Administrator
CCD KAMERA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
CG-5 Gravimeter Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet Šestar Administrator
COMBINED NEUROLUCIDA Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Šestar Administrator
ČITAČ ELISA MIKROTITARSKIH PLOČICA Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Šestar Administrator
Čitač ELISA pločica (Wallac Victor2- 1420 Multilabel Counter) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Šestar Administrator
Ćelije sa grafitnim kokilama fiksne točke Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator
Dimension SST Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator
Distribuirano paralelizirano racunalo Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
Distribuirano paralelno računalo Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Šestar Administrator
DSC-DTA-TG nadogradnja FTIR Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Šestar Administrator
Dvopužni extruser 21 mm Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Šestar Administrator
EDX-SPEKTROMETAR Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Šestar Administrator
EKA-elektrokinetički analizator Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Šestar Administrator